Η Heliowebs παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας των ιστοχώρων που σχεδιάζει και κατασκευάζει.

Στο πλαίσιο αυτό προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τη δικτυακή εξυπηρέτηση εταιρικών ιστοχώρων που περιλαμβάνουν εξυπηρέτηση του εταιρικού ονόματος στο διαδίκτυο και της εταιρικής αλληλογραφίας.


αναζήτηση

Data Center

Κέντρο δεδομένων
(data center ή datacentre), είναι ένας χώρος όπου τοποθετούνται υπολογιστές και εξαρτήματα τα οποία είναι υπεύθυνα για τη ομαλή λειτουργία επικοινωνιών υπολογιστών και αποθήκευση δεδομένων. Τέλος μπορεί να περιλαμβάνει και συστήματα ασφάλειας, όπως για παράδειγμα συστήματα τροφοδότησης και συστήματα πυρκαγιάςΑθήνα 03.04.20 | Όροι χρήσης

Σχεδιασμός+υποστήριξη Heliowebs