Ολοένα και περισσότερο, εταιρείες ή φορείς επιλέγουν τη δημιουργία CD ή DVD ή USB Sticks έναντι εντύπων ή άλλων μέσων για λόγους διαφήμισης, εμπορικούς ή δημοσίων σχέσεων. Με τον τρόπο αυτό αποκτούν ένα εργαλείο οικονομικο, πολύ λειτουργικό και με μεγαλύτερη ευελιξία στην επικαιροποίησή του σε νέα δεδομένα.

 

Η Heliowebs αναλαμβάνει την εικαστική επιμέλεια, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του περιεχομένου και της συσκευασίας (ετικέτα, ειδική θήκη κλπ) αλλά και τη μαζική αναπαραγωγή τους.

 







αναζήτηση

USB Stick




Αθήνα 15.06.19 | Όροι χρήσης

Σχεδιασμός+υποστήριξη Heliowebs